Det 4. største studieforbundet i Norge

Ferske tall fra SSB for 2018 viser at K-stud er det 4. største studieforbundet i Norge, målt i antall kurs og kurstimer.
Vi når færre deltakere fordi det er færre kurs, men antall kurstimer har økt med hele 9%.

Samlet sett har kursvirksomheten i studieforbundene gått ned i 2018, både i antall kurs, deltakere og kurstimer. Vi ser delvis den samme utviklingen i menigheter og organisasjoner tilknyttet K-stud. Vi når færre deltakere fordi det er færre kurs, men antall kurstimer har økt med hele 9%. Kursene varer med andre ord lenger.

 

Mer fordypning

– Det er interessant å se at kursene «våre» har et større omfang enn tidligere, kommenterer studiekonsulent Stig-André Lippert. Han har 1,5 år bak seg i studieforbundet, og er imponert over all læringsvirksomheten som gjennomføres landet rundt.

– Spesielt innenfor norskopplæring blant innvandrere ser vi at kursene har et større omfang enn tidligere. Men vi ser den tendensen flere steder. Noen velger å gå mer i dybden ved å ha lengre og hyppigere samlinger, eller jobbe med ett tema over to semestre. Da blir det færre kurs, men mer læring, forklarer Lippert.

 

Hva er det som trigger ungdommene?

Den første helgen i april arrangerer K-stud «Årets kurs 2019», med kurs i rytmisk korledelse, lederkurs om grenseoverskridende adferd og et kurs om Bibelen i møte med populærkulturen. Syv deltakere fra Hekta – trosopplæring for ungdom, er med på kurs denne helgen for å få ny inspirasjon og kunnskap for den jobben de gjør for Hektas nesten 3 700 deltakere.

– Hekta er en av de organisasjonene som fortsetter å vokse, forteller Lippert. De har økt litt både i antall kurs, deltakere og kurstimer i 2018.
Lippert er spent på hva som får så mange unge personer til å være ledere og lærere på konfirmantleirer og kurs for frivillige ungdomsledere og musikere.

– Hva er det som trigger ungdommene?
– Det viktigste vi gjør for å engasjere ungdom er å gi dem ansvar og tillitt. Hos oss opplever ungdommene en bratt læringskurve. Vi gir dem tillitt til å lede og bruke kunnskap de har fått på leirer, aktiviteter og i lokalmenigheten. Fellesskapet vi gir dem er trygt og godt, hvor de får mulighet til å bruke de talentene de har, forteller Sol Elisabeth Larsen og Ingeborg Hasle fra Hekta.

– Jeg har alltid vært interessert i dans og drama, og fikk som ungdomsleder oppgaver og tillitt innenfor dette. Nå er jeg hovedleder for sceneprogrammet på vår største leir, Konfirmantweekend i Håkons Hall på Lillehammer. Vi tilbyr praksis med veiledning, og det er rom for å prøve og feile. Ungdommene vokser på oppgavene de får i Hekta, avslutter Sol Elisabeth Larsen.

 

Bildet fra høyre:

Sol Elisabeth Larsen, Gunnar Syvertsen, Ingeborg Hasle, Margrete Taarud, Oda Rokvam, Halvor Lindberg fra Hekta, og Stig-André Lippert fra K-stud.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!