«De Makalause» fra Nordland

De Makalause er en speidergruppe bestående av ungdommer og voksne med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser.

K-stud fordelte for ikke lenge siden ut tilretteleggingstilskudd til de som hadde søkt om ekstra tilrettelegging for sine kurs,- og studieopplegg, og de makalause var en av de som søkte og fikk tilskudd.

Vi tok oss en prat med Kirsten Østergård, gruppeleder i Brønnøyspeiderne og leder i De makalause for å bli litt kjent med dem.

 

– Hvem er dere i De makalause?

De makalause er en herlig gjeng ungdommer og voksne med forskjellige utfordringer. Vi hører organisatorisk inn som en enhet/patrulje under Brønnøy KFUK-KFUM-speiderne. Brønnøyspeiderne er en del av Brønnøy menighets trosopplærings-arbeid, stiftet av Brønnøy menighet i 1984.

I august i år har de makalause 20 års jubileum. Vi har ca. 20 medlemmer, pluss 4-5 ledere og medhjelpere. Så når vi drar ut på turer og liknende er vi ofte ca. 25 stk. som drar av sted. Seks av våre nåværende medlemmer var med da vi startet for 20 år siden.

Gjengen består av medlemmer med stort sett  de fleste utfordringer som finnes, men fordi alle kjenner hverandre godt, er de gode til å hjelpe hverandre og alle har noe å gi til andre. Vi er lite opptatt av hva vi ikke kan, men av hva vi kan og hva vi kan gi til andre.

Det vi er mest stolte av er knoppskytingen av nye slike grupper i Norge: Øksnes, Etne på Vestlandet og i Stavanger. Det er også to Makalause speidergrupper i Sri Lanka og en i Burundi. Vennene våre i Sri Lanka bruker en flott betegnelse på oss makalause: det kalles ikke «dis-abled», men «different-abled».

 

– Hva slags aktiviteter har dere?

Vi er en vanlig, uvanlig speidergjeng som har speidermøte annenhver uke. Vi drar også på to weekendturer i halvåret pluss ca. en ukes leir om sommeren. En weekend i halvåret er vi sammen med resten av Brønnøyspeiderne, og den årlige leiren foregår alltid sammen med resten av speidergruppa. På møtene er vi av og til på menighetshuset vårt. Vi er også ofte ute på tur, og av og til drar vi på besøk et eller annet sted som politistasjon, luftambulanse og mange andre steder. Vi tar speidermerker slik alle andre speidere gjør, men tilrettelegger merkene litt. Vi velger merker svarende til forskjellige aldersgrupper, slik at vi alle på en eller annen måte kan være med å delta og fortjene merket.

Ved siden av å være en vanlig speidergruppe er vi veldig glade i å synge, og har samarbeid med verdens beste musikkskole-lærer som også via musikkskolen har et band som består av en del av gjengen vår. Derfor øver vi ofte på sanger og opptrer i forskjellige sammenhenger. Og så er vi veldig glade i gudstjenesten og er ofte med og lager gudstjeneste.  Vi er med både her hjemme, andre steder i Norge og til og med på sjømannskirker i Spania har vi laget gudstjenester. Når vi er med på dette har absolutt alle en oppgave som de gjør. Noen er med i prosesjon, to sitter med flagg øverst i kirka, en er fast dåpsassistent, en er alltid med liturg, en kan lese tekst, to av de med størst utfordringer bærer fram til nattverden, noen dramatiserer dagens tekst osv. Rollene er stort sett de samme hver gang for da er alle trygge på hva de skal gjøre. Ellers har vi en kort andakt eller andaktsopplegg på alle våre møter og samlinger.

 

– Hva kan dere gjøre med tilretteleggingstilskudd dere mottar fra K-stud?

Vi tilrettelegger nok hele tiden, men fordi vi har vært sammen i så mange år, så tenker vi nesten ikke over hva som er tilrettelegging og hva som bare er vanlig planlegging.

Vi har vært så heldige å få tilretteleggingstilskudd en del ganger. Noen ganger har dette dekket egenandeler for de som ikke selv har råd til å dekke egenandel, noen ganger har det vært brukt til en nødvendig ekstra ledsager, andre ganger til ekstra materiell slik at alle kan delta på en aktivitet. Vi har også brukt  litt av dette til innkjøp av mat, da mat er en viktig sosial aktivitet som gjør at hele gjengen trives og mat  gjør det lettere å gjennomføre andre aktiviteter. Tilretteleggingstilskuddet fra K-stud har vi fått i forbindelse med vår sang- og musikkaktivitet hvor vi synger kristne sanger og til våre kirke-andakts aktiviteter. På Spaniaturen seinere i år skal vi på ny (tredje turen!) ha kurs med daglige økter og kommer til å søke igjen om tilretteleggingstilskudd.

 

– Har dere noen konkrete planer fremover?

I 2018 har vi store planer, vi skal delta på K-M speidernes landsleir i Lånke, hvor vi skal synge for 6000-8000 speidere. Vi skal  også drive reklame for et nytt senter i Sri Lanka for funksjonshemmede på leiren. Siste uka i september skal hele gjengen til Spania, og vi skal feire vårt 20- års jubileum, pluss masse annet.

 

Vi ønsker de makalause lykke til med sine kursopplegg og studieturer i fremtiden!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!