Bli med på Årets kurs 2022!

1.-3.april 2022 arrangerer vi Årets kurs på Soria Moria ovenfor Holmenkollen i Oslo!

Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – innen opplæringsvirksomheten i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Det kan da være frivillige eller ansatte kursledere, smågruppeledere, instruktører, dirigenter og lignende.

Deltakere har tidligere gitt uttrykk for at disse kursene er spennende for vi har dyktige kursledere, men også fordi man treffer deltakere som kommer fra andre kristne miljøer enn en selv. God mat og et flott sted å være er også noe som trekkes fram av tidligere deltakere. Alderen til deltakerne strekker seg ofte mellom 16 og 75 år, så det er en mangfoldig deltakergruppe.

 

Dette er kursene du kan melde deg på:

Videregående kurs i baby- og småbarnssang

Kursholdere: Ruth Elisabeth Engøy og Hilde Svela
Dette kurset er for deg som har erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Det blir et praksisnært kurs med vekt på metode, innlæring av sanger, sangtekstenes betydning og erfaringsdeling i grupper. Kurset vil fokusere på babysang som en del av menighetens arbeid, hvor også generasjonssang blir et godt belyst tema. Kurset er en god mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider i samme fagområde.

 

Velkommen inn – for alle? AVLYST – FOR FÅ PÅMELDTE

Kursholdere: Hege R. Lønning, Øyvind Woie, Anne Sigrid Hj. Kristiansen, Roger Håkon Skår, Anna Rebecca Solevåg og Hege Irene Fossum
Er det egentlig mulig for alle å delta i menigheten/organisasjonens kurs, konfirmasjonsundervisning og annen opplæring i kor, band og smågrupper? Lykkes vi med å skape gode, inkluderende læringsfelleskap? Ofte er det ikke så mye som skal til for at alle skal kunne delta på en likeverdig måte. Hvordan begynne, og hva er utfordringene? Kurset vil gi økt innsikt om funksjonsnedsettelser i et bibelsk perspektiv, et diakonalt perspektiv og et felleskapsbyggende perspektiv.
Under kurset vil du bli utfordret på grunntanken bak inkludering, og hvordan «en plass til alle» kan være en bærende og naturlig del av virksomheten. Helhetlig tenkning og læring på alle nivå kan få en ny dimensjon i løpet av kurset.

 

Eksklusive verksteder om formidling

Vi tilbyr eksklusive verksted som gir deg muligheten til å bygge opp ferdigheter til bruk i formidling: Å skrive gode låter og arrangere for kor, å instruere dansegrupper eller formidle bibeltekster. Vi starter med felles inspirasjonsforedrag fredag kveld. Lørdag og søndag kan du velge mellom tre parallelle verksteder der vi jobber mye praktisk i felleskap og individuelt.

Det er få plasser på hvert verksted for at du skal få god oppfølging (venteliste).

1. Låtskriving og arrangering
Kursholder: Martin Alfsen
Verkstedet skal gi en innføring i låtskriving og arrangering. Deltagerne skal få nyttige verktøy i arbeidet med å skrive egne sanger. Det vil bli jobbet med idéutvikling; fra enkelt motiv til ferdig låt. Utvikling av sangtekster står også på agendaen. Arrangeringsdelen kommer til å basere seg på arrangering for kor og vokalgruppe i rytmiske stilarter. Noe av tiden deles gruppen slik at noen kan jobbe med låtskriving, andre med arrangering.

2. Bibelfortelling
Kursholder: Helga Samset
Bibelfortellingene blomstrer når de blir muntlig overlevert og fortelleren våger å møte dem med sin egen livserfaring og sitt eget språk. Det er dette møtet vi skal fokusere på under kursdagene – på en åpen og leken måte. Vi tar for oss fortellingens oppbygning og struktur, indre bilder, karakterforståelse, språkføring, stemme og kropp, møte med publikum – kort sagt, alt som behøves for å bli bedre rustet til å stå foran andre og fortelle fra bøkenes bok.

3. Danseinstruksjon: Hvordan lede en dansegruppe uten å være danselærer
Kursholder: Siren Godø
Verkstedet gir deg som har et ønske om å lede en dansegruppe muligheten til å lære hvordan du kan gjøre dette på en enkel og god måte. Verkstedet er bygget opp rundt DanseTv.no som er filmbasert danseundervisning til bruk i kristne sammenhenger. Vi vil gi deg innspill til hvordan du kan bli en god danseleder gjennom praksis og teori. Strukturen er lagt opp svært praktisk med mange muligheter til å prøve seg frem. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan bruke i din gruppe.

 

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo, 1.-3.april 2022

Hvem kan delta? Frivillige og ansatte i menigheter og andre lokale og sentrale ledd i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Kursavgift: 2000 kr

Påmeldingsfrist: 1.mars 2022 – SISTE FRIST 7.MARS

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og mest praktiske reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Meld deg på til post@k-stud.no
Du må oppgi:
• Navn, adresse, e-post og tlf/mobilnr.
• Fødselsår
• Fakturaadresse
• Hvilken menighet/organisasjon du tilhører
• Hvilket kurs du melder deg på
• Om du har allergier eller ønsker vegetarmat
• Gi også beskjed om du vil dele rom med noen (hører vi ikke noe, blir du plassert på enkeltrom, og prisen er den samme)

 

Program for kursene finner du i vedleggene under her.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!