Årsmøtet 2018

Det var i overkant av 30 delegater på plass på K-studs årsmøte 19.april i Oslo.

Før selve årsmøtet tok til, ble det arrangert en fagdel om frivillighetens rolle i samfunnet. Vi fikk besøk av Frivillighet Norge, tankesmien Skaperkraft, Betania menighetssenter i Grimstad, Roy Steffensen fra stortinget og VOFO.

Bildet: Roy Steffensen, komitèleder i Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget.

 

Mye verdiskaping i frivillig sektor

Morten Johansen fra Frivillighet Norge snakket om tendenser i frivilligheten i Norge. Han snakket om at det er mye verdiskaping i frivillig sektor, og at frivillighet skaper en del merverdier i samfunnet, som blant annet demokratiopplæring, møteplasser for folk, sosial kapital (tillit), samt innovasjon og nytenkning. Noen av de trendene Johansen påpeker skjer i norsk frivillighet er blant annet en stagnasjon i store ideologiske bevegelser, som var vanligere før. Det foregår også en slags organisasjons-shopping, der man ser en dreining fra at organisasjonstilhørighet er viktig til at man selv som individ identifiserer seg med frivilligheten som sådan, og ikke en enkelt organisasjons egenart. Det vokser, i følge Johansen, også frem to typer grupper: medlemmer i en frivillig organisasjon som ikke alltid vil være frivillige, og ikke-medlemmer som vil være frivillige.

 

De frivillige må se det store bildet

Arve Bækkelund, pastor fra Betania i Grimstad, snakket om frivillig virksomhet i menigheten og hvordan de ivaretar de frivillige og deres engasjement. Han spurte blant annet: «Hvordan kan vi organisasjoner med så løse strukturer bygge et arbeid? Hvordan får vi frivillige med?» Bækkelund sier at det handler om prioriteringer. Han fortsetter med å si at i deres menighet drives ikke de forskjellige tiltakene som for eksempel ungdomskubb, tweens og kafè adskilt. De blander det, og trikset, i følge Bækkelund, er å få de frivillige til å se det store bildet, den store historien, det bibelske rammeverket som de er med på. Menigheten bygger en kultur der de frivillige ikke er medarbeidere, men der de er venner, familie og et team.

 

Rendyrke sin egen identitet

Øyvind Håbrekke fra tankesmien Skaperkraft snakket om frivillighetens rolle mellom stat og marked. Håbrekke brukte en del tid på å reflektere rundt den «norske modellen», og samspillet mellom staten, markedet og frivilligheten. Han poengterte hvor viktige frivillige og kirkelige organisasjoner har vært i byggingen av det norske velferdssamfunnet vi har i dag. Han påpekte at frivillighet ikke bare er en sektor i samfunnet, men at det også er utøvelse av frivillighet mellom mennesker i dagliglivet i et lokalsamfunn. Håbrekke utfordret frivilligheten til å rendyrke sin egen identitet for dermed å opprettholde sin egne eksistensberettigelse.

 

Hilsener

Årsmøtet fikk også besøk av lederen for Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget, Roy Steffensen (FrP), som kom med en politisk hilsen. Han snakket om at aktiviteten til studieforbundene viser at de trengs i samfunnet. Voksenopplæringen og studieforbundene er dessuten viktige bidragsytere inn i å heve kompetansen om grunnleggende ferdigheter, kommenterte han.

Astrid Krohn, kommunikasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), kom også med en liten hilsen før selve årsmøtet tok til.

Selve årsmøtet ble ledet av ordstyrere Ingvar Lyche (Y’s men) og Heidi Vestbye (KABB). Årsmøtet behandlet blant annet årsmeldingen for 2017, regnskapet, godkjenning av revidert strategiplan, godkjenning av styreinstruks og vedtektsendringer. Det ble også valgt et nytt styre

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!