Årsmøte med fokus på rollen som samfunnsbygger

Andre del av årets årsmøte, ble gjennomført 29.oktober på Teams. Nesten 40 delegater deltok. Etter ord for dagen ved Inger Marie A. Oppegård fra Lærernes Misjonsforbund, holdt generalsekretær i Vofo Rune Foshaug en innledning til årsmøtet.

 

Frivillige organisasjoners rolle som samfunnsbyggere

Foshaug presenterte historien til opplysningsarbeidet som har foregått gjennom frivillige organisasjoner, blant annet søndagsskolen, og gjennom studieforbundene. Han løftet frem at dette arbeidet var, og er fortsatt, viktig for å sikre demokratiet og bidra til å bygge helhetlig mennesker. Opplysningsarbeidet er tuftet på likeverd og at alle skal ha tilgang til opplæring.I ny lov om voksenopplæring, er man mer opptatt av å bekjempe utenforskap enn tidligere, men den har fortsatt mange av de samme elementene som tidligere lovtekster. Vofos generalsekretær liker å se på studieforbundene som et opplæringsinstitutt. De kan ha en litt usynlig rolle, men ikke desto viktigere. Studieforbundene er med å sikre opplæring i organisasjonen og dette fører til utvikling og sikrer organisasjonenes oppdrag. Han la vekt på at det arbeidet studieforbundene støtter, er med på å bygge samfunnet.

 

Opplæring og fellesskap viktig akkurat nå

I tillegg til Fosshaugs tale, fikk vi en hilsen fra Kristin Ørmen Johnsen, leder av Familie- og kulturkomitèen på stortinget. Hun hilste årsmøtet og takket for den jobben som gjøres i alle ledd av organisasjonene. Dette er et nytt felt for komitèen og hun gleder seg til å følge det viktige arbeidet til studieforbundene videre. «Vi lever i en tid der det er viktig å stoppe opp og tenke over tro og verdier. Vi lever i en krevende tid. Mange mangler nok tilhørighet til noen, og psykiske lidelser, spesielt blant ungdom øker, og arbeidet dere gjør, kan bidra til å gi hverdagen mening!» avsluttet Ørmen Johnsen med.

 

Tilpasning i krevende tider

Strategiplan for de neste årene i K-stud ble deretter vedtatt, og nytt styre ble valgt. Styreleder Harald Skaursaune hilste årsmøtet, der han blant annet takket for det gode opplæringsarbeidet som foregår overalt i landet vårt. Han løftet frem at K-stud har i samarbeid med vår interesseorganisasjon VOFO og våre medlemmer, forsøkt å finne løsninger på enkelt organisasjoners utfordringer i forbindelse med korona-situasjonen. Studieforbundet har forsøkt å legge til rette for at studiearbeidet i minst mulig grad skulle hindres ved nye ytre rammer. Han takket også styret og staben for godt arbeid og samarbeid.

Nytt styre:

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Merete Hallen (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
Oddrun Flaat Amundsen (Lærernes misjonsforbund)

Vararepresentanter:
1. vara Ole Martin Thelin (Den norske kirke)
2. vara Håvard Sandvand Dahlen (Sjømannskirken)
3. vara Arvid Kopperdal (Det Norske Misjonsselskap)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!