Avlyst! Årets kurs 2020

Vi tilbyr 5 spennende kurs og verksteder med dyktige foredragsholdere.

Ta kontakt for å sjekke om det er ledige plasser på kurset du ønsker!

Årets kurs går av stabelen 13.-15. mars på Soria Moria hotell i Oslo. Vi tilbyr tre parallelle kurs, inkludert ett kurs som vil bestå av tre parallelle verksteder.

 

Velkommen inn – for alle? Avlyst pga. få påmeldte
– Tilgang til læringsarenaer i kirker og menighetshus

Kursholdere: Oddbjørn Sørmoen, Berit Vordal, Charlotte Beckmann Østeby, Arne Tveit, Øyvind Woie, Gunnar Dehli  m.fl.

Er det egentlig mulig for alle å delta i menigheten eller organisasjonens kurs, konfirmasjonsundervisning og annen opplæring i kor, band, smågrupper m.m? Er både lokalene og selve opplæringen tilpasset mennesker som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse? Noen ganger må det gjøres tiltak og tilpasninger, men ofte er det ikke så mye som skal til for at alle skal kunne delta. Hvordan begynne, og hva er utfordringene? Kurset vil handle om tenkningen bak inkludering og tilgang for alle, praktiske eksempler, hindringer og løsninger. I tillegg vil du få en god innføring i «Tilgjengelighetsmerket». Tilgjengelighet for både synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede vil bli gjennomgått under kurset. Tilpassede opplegg for utviklingshemmede vil også bli berørt.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Videregående kurs i baby- og småbarnsang

Kursholdere: Ruth Elisabeth Engøy og Hilde Svela

Dette kurset er for deg som har erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Det blir et praksisnært kurs med vekt på metode, innlæring av sanger, sangtekstenes betydning og erfaringsdeling i grupper. Kurset vil fokusere på babysang som en del av menighetens arbeid, hvor også generasjonssang blir et godt belyst tema. Kurset er en god mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider i samme fagområde.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Eksklusive verksteder om formidling

Vi tilbyr eksklusive verksted som gir deg muligheten til å bygge opp ferdigheter til bruk i formidling: Å skrive gode låter og arrangere for kor, å instruere dansegrupper eller formidle bibeltekster. Vi starter med felles inspirasjonsforedrag fredag kveld. Lørdag og søndag kan du velge mellom tre parallelle verksteder der vi jobber mye praktisk i felleskap og individuelt. Det er få plasser på hvert verksted for at du skal få god oppfølging.

 

1. Låtskriving og arrangering

Kursholder: Martin Alfsen

Verkstedet skal gi en innføring i låtskriving og arrangering. Deltagerne skal få nyttige verktøy i arbeidet med å skrive egne sanger.  Det vil bli jobbet med idéutvikling; fra enkelt motiv til ferdig låt. Utvikling av sangtekster står også på agendaen. Arrangeringsdelen kommer til å basere seg på arrangering for kor og vokalgruppe i rytmiske stilarter. Noe av tiden deles gruppen slik at noen kan jobbe med låtskriving, andre med arrangering.

Antall deltakere: 15

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

2. Bibelfortelling

Kursholder: Helga Samset

Bibelfortellingene blomstrer når de blir muntlig overlevert og fortelleren våger å møte dem med sin egen livserfaring og sitt eget språk. Det er dette møtet vi skal fokusere på under kursdagene – på en åpen og leken måte. Vi tar for oss fortellingens oppbygning og struktur, indre bilder, karakterforståelse, språkføring, stemme og kropp, møte med publikum – kort sagt, alt som behøves for å bli bedre rustet til å stå foran andre og fortelle fra bøkenes bok.

Antall deltakere: 10

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

3. Danseinstruksjon: Hvordan lede en dansegruppe uten å være danselærer

Kursholder: Siren Godø

Verkstedet gir deg som har et ønske om å lede en dansegruppe muligheten til å lære hvordan du kan gjøre dette på en enkel og god måte. Verkstedet er bygget opp rundt DanseTv.no som er filmbasert danseundervisning til bruk i kristne sammenhenger. Vi vil gi deg innspill til hvordan du kan bli en god danseleder gjennom praksis og teori. Strukturen er lagt opp svært praktisk med mange muligheter til å prøve seg frem. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan bruke i din gruppe.

Antall deltakere: 10

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo, 13.–15. mars 2020.

Hvem kan delta? Frivillige og ansatte i menigheter og andre lokale og sentrale ledd i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Kursavgift: Kun 2 000 kr inkl. kurs, mat og hotellrom. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.

Påmeldingsfrist: Siste frist er satt til den 26. februar 2020. Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000 kr hvis man melder seg av kurset etter påmeldingsfristen.

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og mest praktiske reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Meld deg på til post@k-stud.no
Du må oppgi:
• Navn, adresse, e-post og tlf/mobilnr.
• Fødselsår
• Fakturaadresse
• Hvilken menighet/organisasjon du tilhører
• Hvilket kurs du melder deg på
• Om du har allergier eller ønsker vegetarmat
• Gi også beskjed om du vil dele rom med noen (hører vi ikke noe, blir du plassert på enkeltrom, og prisen er den samme)

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!