Årets kurs 2019 1

K-stud inviterer til «Årets kurs» 5.april -7.april 2019 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo (foto: C.Svabø og J.Grøsland/KFUK-KFUM).

Du kan velge mellom tre ulike kurs. Vi gjentar tre suksesser fra tidligere år med ulike vinklinger og vektlegginger.

Videregående lederkurs om grenseoverskridende atferd:
«Når grenser tråkkes på – hvordan møter og håndterer vi krenkelser»

HOVEDTEMAER:

  • Skape et trygt rom for å snakke om livets sårbarhet
  • Makt og grenser
  • Å møte fortellingen om overgrep

KURSOMTALE:

Vi inviterer til et praksisnært kurs der vi vektlegger samtale, eksempler og øvelser i tillegg til undervisning. Kurset er en videreføring og fordyping av tematikk fra K-stud-kurs i 2017 og 2018, men forutsetter ikke deltakelse på disse. Kurset vil ha hovedfokus på 1) hvordan man kan møte ungdom der grensekrenkelser og overgrep har skjedd, og 2) hvordan man kan forholde seg til reaksjonene i det lokale kristne fellesskapet når en tillitsperson blir anklaget for krenkelser. Dette er et videregående kurs, og man bør ha ledererfaring for å delta.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Bibelen i møte med populærkulturen
– Hvordan bruke film og tv-serier i formidling av kristen tro?

HOVEDTEMAER:

  • Hva har troen med skjermen å gjøre?
  • Bibelen i populærkulturen
  • Hvordan bruke populærkulturen i formidling av kristen tro?

KURSOMTALE:

Kurset vil gi praktisk hjelp til å bygge en bro fra de mange budskapene i film- og tv-serier til Bibelens budskap. Hvordan finne spor av Bibelens store fortelling i fortellinger på skjermen? Aktuelle verktøy både for analyse av populærkulturens fortellinger og for praktisk anvendelse i formidlingen av kristen tro vil bli presentert og praktisert.

Kursholdere er Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og team- og produksjonsleder i Damaris Norge og Anne Solfrid Brennhovd, redaktør for nettressursen SnakkOmTro og foredragsholder i Damaris Norge. I tillegg deltar Ole Jakob Løland, postdoktor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Anders Martinsen, førsteamanuensis ved OsloMet. Løland og Martinsen er to av tre forfattere av boken Bibelen i populærkulturen, som nå har kommet i ny utgave.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Kurs i rytmisk korledelse

HOVEDTEMAER:

  • Det intelligente kor
  • Komplett sangteknikk
  • Korledelse, innstudering og metode

KURSOMTALE:

Dette kurset gir deg som har noe erfaring med korledelse fra før muligheten til å komme et steg videre i ditt arbeid som dirigent. Kurset gir deg blant annet en innføring i metodikken knyttet til «det intelligente kor» der en jobber med grunnleggende musikalske ferdigheter gjennom praktiske øvelser. Kurset vil gi deg innspill til hvordan du kan bli en bedre leder og dirigent gjennom arbeid med innstudering og metode. Kurset er lagt opp svært praktisk med mange muligheter til å prøve seg frem på gulvet. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan bruke i ditt kor, om det er Ten Sing kor, unge voksne kor eller voksenkor.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo den 5.april – 7.april 2019.

Kursavgift: Kun 1 950 kr inkl. kurs, kost og losji. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.

Påmeldingsfrist: 15.februar. Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000k kr hvis man melder seg av kurset etter fristen.

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og praktisk mulige reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

Meld deg på til post@k-stud.no
Du må oppgi:
• Navn, adresse, e-post og tlf/mobilnr.
• Alder
• Fakturaadresse
• Hvilken menighet/organisasjon du tilhører
• Hvilket kurs du melder deg på
• Om du har allergier eller ønsker vegetarmat
• Gi også beskjed om du vil dele rom med noen (hører vi ikke noe, blir du plassert på enkeltrom, og prisen er den samme)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!