Anerkjennelse og inspirasjon

Det var en stor porsjon anerkjennelse og inspirasjon å hente på K-studs årsmøte 19. mai.

 

KUF-komiteens leder anerkjenner våre medlemmers opplæringstilbud

K-stud representerer den viktigste felleskultur som Norge har hatt, den kristne tradisjonen, sa Stortingsrepresentant Trond Giske i sin hilsen til vårt årsmøte. Giske understrekte viktigheten av solide tradisjonsbærere i dagens multikulturelle samfunn. Samfunnet blir bedre om vi tar i bruk alle som er villig til å gjøre en jobb gjennom de ulike tilbudene som blant annet studieforbundene har, sa han. Giske vektla bla. god integrering, og at vi trenger en arena der det er lov å lykkes og mestre sterkere enn noen gang.

Giske var også tydelig på å ivareta frivilligheten, uten overstyring eller øremerking av midlene vi forvalter.

Les mer om Giskes budskap i denne artikkelen på baptist.no.

Se også KPKs artikkel på dagen.no

 

Inspirerende fagdel om integrering

Silje Sjøtveit, diakon i Tinn delte erfaringer fra Daghøyskolen hun driver for flyktninger og asylsøkere.

Det startet med en drøm, som utviklet seg til et godt tilbud som betyr mye for mange. Gjennom et godt samarbeid med asylmottaket, kirken og også andre frivillige organisasjoner, bidrar daghøgskolen til livsmestring, bedre folkehelse, deltakelse og inkludering i lokalsamfunnet i Tinn. Arbeidet gir ringvirkninger – nye problemstillinger kommer opp, det fører til gode samtaler og praktisk hjelp, og nye aktiviteter har oppstått i kjølvannet av daghøyskolen.

Hvordan kan du lese om i denne artikkelen på baptist.no

 

Ønsker du å starte noe lignende?

Sjøtveit har utviklet et kurshefte med tilgang til PowerPoint presentasjoner for sju undervisninger. Kursopplegget koster 350 kr. Ta kontakt med oss, så skal vi formidle kontakt med Sjøtveit.

Kurset er stønadsberettiget fra K-stud. Voksenopplæringsloven gir også rett til gratis undervisningslokaler på skolene hvis dere mangler egnede lokaler i egen kirke.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!