Reisestipend

Reisestipend

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. Stipendet lyses som regel ut en gang i året, avhengig om departementet legger dette inn i sitt budsjett.

 

Reisestipend 2020 er tildelt.

 

Hvem som kan få stipend

Lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund, kan søke om reisestipend for studiereiser til utlandet.

Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke.

Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

Merk at søknaden kun skal gjelde for en person, og det bør komme frem hva denne personen skal lære på reisen og hvordan det skal brukes når man kommer tilbake.

 

Søknadsprosedyre

Søknadene sendes til Kristelig studieforbund. Vi prioriterer søknadene og videreformidler dem til VOFO.

Utlysningen av reisestipend kommer som regel i oktober, med søknadsfrist i november.
Informasjon legges ut på nettsiden vår så snart utlysningen foreligger.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!