Få ny kunnskap og inspirasjon!

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31.mars -2.april 2017: Rytmisk korledelse, videregående kurs i babysang og lederkurs om grenseoverskridende adferd på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.

Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Deltakere har tidligere gitt uttrykk for at disse kursene er spennende for vi har dyktige kursledere, men også fordi man treffer deltakere som kommer fra andre kristne miljøer enn en selv. God mat og et flott sted å være er også noe som trekkes fram av tidligere deltakere.

Rytmisk korlederkurs

Vi gjentar suksessen fra 2016, og tilbyr korlederkurs med Mari Tesdal Hinze og Marie Pihlstrøm Frostlid. Kursholderne fikk svært gode tilbakemeldinger, og de er inspirert til å ha kurs også i 2017. I 2016 var kurset fulltegnet med 30 deltakere. Deltakerne var mellom 15-50 år og kom fra ulike kristne organisasjoner og menigheter. «Fantastisk dyktige og flotte kursholdere. Hyggelig folk og fantastiske lokaler» sa en deltaker etter kurset i 2016.

Dette kurset gir deg som har noe erfaring med korledelse fra før muligheten til å komme et steg videre i ditt arbeid som dirigent. Kurset gir deg blant annet en innføring i metodikken knyttet til «det intelligente kor» der en jobber med grunnleggende musikalske ferdigheter gjennom praktiske øvelser. Kurset vil gi deg innspill til hvordan du kan bli en bedre leder og dirigent gjennom arbeid med innstudering og metode. Kurset er lagt opp svært praktisk med mange muligheter til å prøve seg frem på gulvet. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan bruke i ditt kor, om det er Ten Sing kor, unge voksne kor eller voksenkor.

Hovedtemaer:
– Det intelligente kor
– Innføring i komplett sangteknikk
– Korledelse, innstudering og metode
– Gruppedelt masterclass i komplett sangteknikk og innstudering

Program, læringsmål og mer om kursholderne, finner du i dokumentene under.

Videregående kurs i babysang (Fullt!)

Dette kurset er for deg som har litt eller mye erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Kurset bygger på grunnkurset i babysang, og arrangeres av IKO. Du får muligheten til å komme et steg videre i ditt arbeid som babysangleder. Det vil bli litt teori og en del praktisk arbeid. Kurset vil blant annet legge til rette for nettverksbygging og erfaringsdeling med caser fra eget arbeid. Vi får en innføring i rytmebruk i babysangen. Kurset vil også gjøre deg mer bevisst på babysang som et diakonalt tiltak, og vi skal lage våre egne sanger. Kurset starter med foredrag av professor i musikk Jon Roar Bjørkvold.

Kursholderne er Merete Bøe som er rådgiver hos IKO, Daniel Waka, Inger Cesilie Fitje og Katrine Johnsen Flaa.

Hovedtemaer:
Foredrag fra Jon-Roar Bjørkvold
Erfaringsdeling m/ caser fra eget arbeid
Rytmebruk i babysang
Babysang som diakoni og forebyggende helsearbeid
Vi ser på tekster og skriver egne sanger
Presentasjon av nytt materiell

Program, læringsmål og mer om kursholderne, finner du i dokumentene under.

Lederkurs om grenseoverskridende adferd (Fullt!)

«Når vi tråkker på andres grenser – Om å bruke makt på godt og vondt»

Kurset holdes av Tormod Kleiven og Kirkelig ressurssenter ved Dina Willemse.
Tormod Kleiven er forskningssjef ved Diakonova og forfatter av boka «Når den utsatte blir usynlig, om seksuelle overgrep i kristne miljøer» og bidragsyter til boka «Fokus: Barn, krenkelser og tro». Dina Willemse er praktisk-teologisk rådgiver ved Kirkelig ressurssenter.

Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap? Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser, og hva kan vi gjøre for å bli bevisst vår egen maktutøvelse? Med bakgrunn i mange års arbeid med temaet inviterer vi til et praksisnært kurs med øvelser og samtale i tillegg til undervisning.

Hovedtemaer:
– «Det gode ble vendt til det onde»: Krenkelsesdynamikken
– Maktforståelse i relasjon – tillitsmakt
– Å møte egen og andres misbruk av makt

Program, læringsmål og mer om kursholderne, finner du i dokumentene under.

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Kursene skal være på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo den 31.mars – 2.april 2017.

Kursavgift: Kun 1 800 kr inkl. kurs, kost og losji. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og praktisk mulige reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Påmeldingsfrist: 15.februar. Vi tar forbehold om plass på kursene – de fylles fort opp.

Meld deg på til post@k-stud.no
Du må oppgi:
• Navn, adresse, e-post og tlf/mobilnr.
• Alder
• Hvilken menighet/organisasjon du tilhører
• Hvilket kurs du melder deg på
• Om du har allergier eller ønsker vegetarmat
• Gi også beskjed om du vil dele rom med noen (hører vi ikke noe, blir du plassert på enkeltrom, og prisen er den samme)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!