1,5 millioner kroner mer til K-stud i 2020

K-stud får mer penger å rutte med i 2020
Stortinget har over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2020 innvilget kr. 219 641 000,- i tilskudd til studieforbund. For Kristelig studieforbund (K-stud) sin del betyr dette nesten kr. 200 000,- i tilretteleggingstilskudd, som er drøyt kr. 30 000,- mer enn i 2019. Opplæringstilskuddet vi får tildelt er på nærmere kr. 18 000 000,-, som betyr en økning på over kr. 1 500 000,-.

Totalt, inkludert det faste grunntilskuddet på 1,5 mill. kr, får K-stud tildelt nesten 19,5 mill. kr i 2020. Dette er vi godt fornøyd med. Økt bevilgning betyr at vi har rom for økt satsing på opplæring.

Styret i K-stud vil i nær fremtid samles for å vedta budsjettet for 2020. Et samlet K-stud håper å kunne øke timestøtten til kurs i medlemsorganisasjonene, men dette vil som alltid baseres på forventet omfang på opplæringsvirksomheten gjennom 2020.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!