søndag 01. januar 2012

«Nytt» studieforbund – din støttespiller! Spesial

 

1. januar 2012 er Kristelig studieforbund (K-stud) i gang! K-stud er en fusjon av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Med våre 58 medlemsorganisasjoner er vi det bredeste økumeniske fellesskapet i Norge!

 

K-stud er din støttespiller i studiearbeidet!

Vi formidler statsstøtte til all organisert opplæring i trossamfunn, menigheter og organisasjoner. Vi bidrar med råd og veiledning om studiearbeid, tilbyr ressurs- og studiemateriell og holder kurs for lokale ressurspersoner. Vi regner med at du vil finne nyttig informasjon og gode tips for studiearbeidet i den nye nettsiden vår.

Nye rutiner og muligheter!

K-stud viderefører virksomheten i de to «gamle» studieforbundene. Likevel er det noen nyheter.

Tilskuddsordningene er noe forenklet, og vi håper at dere vil synes de er mer forutsigbare enn før.

Vi utbetaler tilskuddet måneden etter at søknaden er behandlet (unntatt i ferieperioder), ikke kun i oktober og mars som FSFs brukere er vant til. Nytt for brukere fra NKrS er det faste grunntilskuddet som gis til alle studietiltak. Timestøtte gis som før, med to forskjellige satser uavhengig av dokumenterte utgifter. FSFs brukere vil kanskje savne materielltilskuddet, men studiegrupper og kurs får høyere timesatser. FSFs tilskudd til felles konfirmasjonsgrupper videreføres, mens tilskuddet til reiseutgifter for tilreisende foredragsholdere faller bort.  

Dere får også mulighet til å søke om prosjektmidler til pedagogisk utviklingsarbeid. 

Følg med: I løpet av 2012 gir vi bl.a. ut nye standard studieplaner, ny metodebank, ressursbank og nyrevidert materiell for flerkulturelt arbeid.  

 

Lest 4605 ganger Sist redigert tirsdag 10. januar 2012

melddeg

Utviklet av Webverksted.no